ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊຸກຍູ້ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ກຽມພ້ອມຮັບມືສະພາບອາກາດໃນລະດູຝົນ

ໃນວັນທີ 07 ມີຖູນາ 2020 ພະນະ ທ່ານ ປ.ອ. ສິນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມຄະນະຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ […]

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

ໃນວັນທີ 18 ເດືອນກັນຍາ 2019, ວິຊາການຈາກກົມທຸລະກິດພະລັງງານ,​ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1. ໃນລະວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ທາງຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ແລະ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມການຜະລິດ ແລະ ຕິດຕາມການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຕາມເວລາຈິງທີ່ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າເຂື່ອນໃຫຍ່. […]

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ເລີ່ມຂາຍໄຟໃຫ້ປະເທດໄທ

ພາຍຫລັງທີ່ໃຊ້ເວລາເກືອບຫ້າປີໃນການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສ.ປ.ປ. ລາວ ກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສົ່ງອອກໃຫ້ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນໂຄງການຜະລິດພະລັງງານອິດສະຫຼະອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະດຳການເນີນງານໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. […]

ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1

ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2019, ທ່ານ ພົຕ. ຄໍາລຽງ ອຸທະໄກສອນ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ – ປະທານຄະນະກຳມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 (PRLRC) […]

ການຕໍ່າຫູກສ້າງລາຍຮັບເສີມໄດ້ຫລາຍກວ່າ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ການຕໍ່າຫູກກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ເຊິ່ງສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບາງຄົວເຮືອນຫລາຍກວ່າ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ. ປ້າ ໄພວັນ ໜຶ່ງໃນ 11 ສະມາຊິກໃນບ້ານທ່າເຮືອ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕໍ່າຫູກກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ບ້ານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນ ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ […]