ຄະນະບໍລິຫານອາວຸໂສ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

ໃນວັນທີ່ 04 ກັນຍາ 2020 ທ່ານ ມານາສິນ ວົງໄຊ, ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊຸກຍູ້ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ກຽມພ້ອມຮັບມືສະພາບອາກາດໃນລະດູຝົນ

ໃນວັນທີ 07 ມີຖູນາ 2020 ພະນະ ທ່ານ ປ.ອ. ສິນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມຄະນະຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ […]

ການກວດກາລະບົບສາຍສົ່ງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1

ການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230KV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຮືອນຈັກຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ກັບສະນີນາບົງ ທີ່ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2015 ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນທ້າຍປີ 2018. ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບປະກັນໂຄງສ້າງຂອງລະບົບສາຍສົົ່ງໃຫ້ຄົງຢູ່ໃນມາດຕະຖານສູງ, ມີຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານ […]

ເປີດນໍາໃຊ້ຕະຫຼາດ ແລະ ຄິວລົດ ບ້ານ ພູໂຮມໄຊຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2018, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງບໍລິຄັນ, ການຈັດຕັ້ງບ້ານພູໂຮມໄຊ (ບ້ານຈັດສັນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1), ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ […]

ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ : ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

ເພື່ອຮັບປະກັບຄຸນນະພາບນໍ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກັກເກັບນໍ້າທີ່ເຂື່ອນໃຫຍ່ ໜ່ວຍງານຕິດ ຕາມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດ ຈາກເມືອງຮົ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນ​ໃຫຍ່ ແລະ ເຂື່ອນ​ນ້ອຍຂອງໂຄງການທຸກໆ ອາທິດ ໂດຍການເກັບນໍ້າຕົວຢ່າງໃນ […]