ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ

ອ່າງເກັບນຳ້ຂອງເຂື່ອນຫຼັກ ນຳ້ງຽບ 1

ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງອ່າງ 66.9 ກິໂລຕາແມັດ ໃນລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ
ປະສິດທິພາບເກັບກັກນຳ້ 1.2 ພັນລ້ານ ແມັດກ້ອນ
ເຂດອ່າງໂຕ່ງ 3,700 ກິໂລຕາແມັດ
ສະເລ່ຍນຳ້ໄຫຼເຂົ້າປະຈຳປີ 4.7 ພັນລ້ານ ແມັດກ້ອນ ຫຼື 148.4 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ

ເຂື່ອນຫຼັກ ນຳ້ງຽບ 1

ຊະນິດ ເຂື່ອນ ເບຕົງອັດແໜ້ນ
ລະດັບຄວາມສູງ 148 ແມັດ
ລະດັບລວງຍາວ  530 ແມັດ
ປະສິດທິພາບການລະລາຍນຳ້ (4 x ປະຕູນຳ້)  5,210 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ
 ທໍ່ນຳ້ເຂົ້າເຮືອນຈັກ  185 ແມັດ
 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ຂອງທໍ່ອຸໂມງ  5.2 ແມັດ

 ເຮືອນຈັກ ໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນຫຼັກ

 ໃບພັດນ້ຳ ແລະ ຈັກປັ່ນໄຟຟ້າ  2 ຈັກຟຣານຊິດ
 ລະດັບນ້ຳທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າ  130.9 ແມັດ
 ອັດຕາການຜະລິດ  272 ເມກາວັດ
 ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າປະຈຳປີ  1,546 ຈິກາວັດໂມງຕໍ່ປີ
 ສາຍສົ່ງ  ໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 ກິໂລໂວນ, 125 ກມ ໄປຫາ ສະຖານີໄຟຟ້ານາບົງ

ອ່າງເກັບນຳ້ຂອງເຂື່ອນ ດັດສົມນຳ້ ນຳ້ງຽບ 1

 ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງອ່າງ  1.27 ກິໂລຕາແມັດ ໃນລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ
 ຄວາມຈຸອ່າງທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້  4,600,000 ແມັດກ້ອນ
 ເຂດອ່າງໂຕ່ງ  3,725 ກິໂລຕາແມັດ

 ເຂື່ອນດັດສົມນຳ້ ນຳ້ງຽບ 1

 ຊະນິດ  ເຂື່ອນ ເບຕົງອັດແໜ້ນ
ລະດັບຄວາມສູງ 20 ແມັດ
ລະດັບລວງຍາວ 90 ແມັດ
ປະສິດທິພາບການປ່ອຍນ້ຳ (fixed wheel gate) 5,210 ແມັດກ້ອນຕໍ່ ວິນາທີ

ເຮືອນຈັກ ໄຟຟ້າເຂື່ອນດັດສົມນຳ້ ນຳ້ງຽບ 1

ໃບພັດນ້ຳ ແລະ ຈັກປັ່ນໄຟຟ້າ 1 ຈັກ Bulb Unit
ລະດັບນຳ້ທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າ 12,7 ແມັດ
ອັດຕາການຜະລິດ 18 ເມກາວັດ
ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າປະຈຳປີ 105 ຈິກ້າວັດໂມງຕໍ່ປີ
ສາຍສົ່ງ ໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລໂວນ, 40 ກມ ໄປຫາ ສະຖານີໄຟຟ້າ ປາກຊັນ