ຂົວອູ່ນໍ້າງຽບທີ່ບ້ານພຽງຕາສ້າງເງື່ອນໄຂໄປມາຫາສູ່ດ້ານກະເສດ ແລະ ການຄ້າສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ

ໃນປັັດຈຸບັນ ຊາວບ້ານ ພຽງຕາ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ທີ່ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ສາມາດເຂົ້າຫາພື່ນທີ່ກະເສດ ແລະ ການຄ້າທີ່ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເຂົ້າຫາພື້ນທີ່ ທີ່ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍ້ອນຂົວອູ່ນໍ້າງຽບ […]