ໃນວັນທີ 18 ເດືອນກັນຍາ 2019, ວິຊາການຈາກກົມທຸລະກິດພະລັງງານ,​ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1.

ໃນລະວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ທາງຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ແລະ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມການຜະລິດ ແລະ ຕິດຕາມການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຕາມເວລາຈິງທີ່ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າເຂື່ອນໃຫຍ່. ນອກຈາກນັ້ນ ຄະນະຍັງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຝັງການລາຍງານວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນໂຄງການຜະລິດພະລັງງານອິດສະຫຼະອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະດຳການເນີນງານໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

Delegates of the Department of Energy Business, Ministry of Energy and Mines visited the Nam Ngiep 1 Hydropower Project in Bolikhan District, Bolikhamxay Province, Laos on September 18th, 2019.

During the visit, they observed electricity generation procedures and its real-time monitoring at the main powerhouse and were briefed about the implementation of the Project.  The visitors also visited the resettlement village and were briefed about livelihood restoration of downstream communities from project staff.

Nam Ngiep 1 Hydropower Project started generating electricity for export to Thailand on September 5th, 2019.  It becomes another Independent Power Producer fully in operation in Laos.

ພາຍຫລັງທີ່ໃຊ້ເວລາເກືອບຫ້າປີໃນການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສ.ປ.ປ. ລາວ ກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສົ່ງອອກໃຫ້ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນໂຄງການຜະລິດພະລັງງານອິດສະຫຼະອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະດຳການເນີນງານໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

ການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນທ້າຍປີ 2014 ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວຽກງານໂຄງສ້າງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກໄດ້ສຳເລັດໃນເດືອນສິງຫາ 2019. ການທົດລອງຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນການຜະລິດກະແສໄຟໄດ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2019 ແລະ ສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟ ລະຫວ່າງ EGAT ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຈໍາກັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ເປັນມື້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດໄຟ.

ທ່ານ ໂທຊິຮິໂຣ ທາກາໂນະ (Mr. Toshihiro Takano), ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຈໍາກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການ ແລະ ໃນໄລຍະປະມານ 5 ປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ກໍເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຫຼາຍ ແລະ ຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມທຸ້ມເທຂອງທຸກຄົນ. ທ່ານ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນຄັ້ງນີ້ກໍຍ້ອນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດໂຄງການ, ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ ແລະ ລັດຖະບານລາວທຸກຂັ້ນ.”

ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແມ່ນ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ 290 ເມກາວັດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍເຂື່ອນໃຫຍ່ ພ້ອມດ້ວຍເຮືອນຈັກ ແລະ ເຂື່ອນນ້ອຍ ພ້ອມດ້ວຍເຮືອນຈັກ ຕັ້ງຢູ່ຕາມລ້ອງແມ່ນໍ້າງຽບ  ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ສ.ປ.ປ. ລາວ. ການກໍ່ສ້າງທັງສອງເຂື່ອນໄດ້ສຳເລັດກ່ອນລະດູຝົນ 2019 ແລະ ການກັກເກັບນໍ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າໃຫ້ເຕັມເຂື່ອນກໍໄດ້ສຳເລັດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ປັດຈຸບັນກໍມີຄວາມພ້ອມໃນການຜະລິດ.

ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າເຂື່ອນໃຫຍ່ຂອງໂຄງການມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ 272 ເມກາວັດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກເຮືອນຈັກດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ກັບ EGAT ຜ່ານສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລໂວນ ທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 120 ກິໂລແມັດ ຈາກໂຄງການຫາສະຖານີໄຟຟ້ານາບົງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນສະຖານີດັ່ງກ່າວກະແສໄຟຈະປັບຂຶ້ນມາທີ່ 500 ກິໂລໂວນ ກ່ອນຈະຖືກສົ່ງອອກສູ່ປະເທດໄທ.

ເຂື່ອນໃຫຍ່ສ້າງດ້ວຍຄອນກຣີດອັດແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມສູງ 167 ແມັດ ແລະ ເປັນເຂື່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງເຂື່ອນປະເພດນີ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ໃນພາກພື້ນນະປັດຈຸບັນ.

ເຮືອນຈັກເຂື່ອນນ້ອຍສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 18 ເມກາວັດ ແລະ ກະແສໄຟທີ່ຜະລິດຈະຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະໜອງພະລັງງານທົດແທນທີ່ສະອາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

ໃນໄລຍະເວລາສໍາປະທານ 27 ປີ ໂຄງການຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນງານຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຈໍາກັດ ເຊິ່ງປະກອບມີສາມຂາຮຸ້ນຄື: ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຄັນໄຊ ຍີ່ປຸ່ນ, ບໍລິສັດ EGATi ຈໍາກັດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ ແລະ ຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມມາສູ່ລັດຖະບານລາວ. ພາຍຫລັງສັນຍາສຳປະທານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໂຄງການຈະໂອນມາເປັນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ.

 

-End-

ເຂື່ອນໃຫຍ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

Photo: ©NNP1PC/

For more information, please contact

Somsavath Phanthady
Email: somsavath.phanthady@namngiep1.com
Mobile: 020 5591 6326
www.namngiep1.com

After approximately five years in the making, the Nam Ngiep 1 Hydropower Project (Project) in Borikhamxay Province, Lao PDR started generating electricity for export to Thailand on September 5th, 2019.  It becomes another Independent Power Producer fully in operation in Laos.

The construction of the Project started in late 2014 and the last civil, electrical and mechanical works were completed in August 2019.  Final commissioning tests were successfully completed late August 2019 and Commercial Operation Date was certified as 5th September 2019 by EGAT under its Power Purchase Agreement with NNP1.

“I would like to extend my thanks and gratitude to all stakeholders who have been involved in the Project.  It has been an amazing five years and everyone’s input is greatly appreciated,” said Mr. Toshihiro Takano, the Managing Director of Nam Ngiep 1 Power Company Limited.

Mr. Takano added that this significant milestone is also due to the strong support of the host communities, all Project Affected People and the Government of Laos at all levels.

Nam Ngiep 1 Hydropower Project is a 290-Megawatt installed capacity and it consists of a main dam and main powerhouse, and a re-regulation dam and re-regulation power house located along the Ngiep River in Borikhan District, Borikhamxay Province, Lao PDR.  The construction of both dams were completed before the 2019 wet season and reservoirs for both have been successfully impounded to full supply level and are now in very safe operation.

The main powerhouse has 272 Megawatt installed capacity and all energy produced from this power plant will be sold to EGAT via a 120 km long 230 kV transmission line to the Nabong Substation in Vientiane Capital, Laos.  Here the energy is transformed to 500 kV before it is sent to Thailand.

The main dam of the Project a roller-compacted concrete gravity dam, at 167 metres in height, currently the tallest dam of its kind in Laos and in the region.

The re-regulation powerhouse has 18 Megawatt installed capacity and the energy produced from this power station is sold to Electricite du Laos for local consumption.

NNP1 Project is on one of the priority projects of the Government of Laos whose goal is to build a socially and environmentally responsible power project that will provide clean renewable electricity and contribute to poverty reduction in Laos.

During the 27-year Concession Period, the Project will be managed and operated by the Nam Ngiep 1 Power Company whose shareholders are the Kansai Electric Power Company of Japan, EGAT International Company Limited, and Lao Holdings State Enterprise.

The Project expects to generate direct revenue and other indirect benefits to the Lao Government during its 27-year concession period, after which ownership will be transferred to the Lao Government.

 

-End-

Nam Ngiep 1 Hydropower Project’s main dam and its main powerhouse

 

For more information, please contact

Somsavath Phanthady
Email: somsavath.phanthady@namngiep1.com
Mobile: 020 5591 6236
www.namngiep1.com

ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2019, ທ່ານ ພົຕ. ຄໍາລຽງ ອຸທະໄກສອນ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ – ປະທານຄະນະກຳມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 (PRLRC) ແລະ ທ່ານ ປ.ອ. ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ – ຮອງປະທານ PRLRC ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ທີ່ ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ວຽກງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ.

ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມ ນອກຈາກໄດ້ຮັບຟັງການລາຍຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ວມ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລ້ວ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຢ້ຽມຊົມເຂື່ອນໃຫຍ່ ແລະ ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ, ເຂື່ອນນ້ອຍຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຈັດສັນພູໂຮມໄຊ ເຊິ່ງບ້ານດັ່ງກ່າວແມ່ນຕັັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂື່ອນນ້ອຍຂອງໂຄງການ.

ການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2014 ມາຮອດປະຈຸບັນມີຄວາມຄືບຫນ້າໄປດ້ວຍດີ ແລະ ມີແຜນຈະເລີ່ມຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນໄຕມາດທີສາມຂອງປີ 2019.

   

ພະນະທ່ານ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ EGATi ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1

ໃນວັນທີ 20-21 ມິຖຸນາ 2019, ພະນະທ່ານ ກຽດຕິຄຸນ ຊາດປຣະເສີດ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ […]