NamNgiep1 Logo

ຜູ້ແທນຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1

ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2018, ບັນດາຫົວຫນ້າກົມ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການ ຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ທີ່ ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຮັບຟັງລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ.

ໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ທາງຄະນະຜູ້ແທນຍັງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຊົມເຂື່ອນໃຫຍ່ ແລະ ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ ພ້ອມທັງໂອ້ລົມປຶກກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.