NamNgiep1 Logo

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2019 ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດຊົດເຊີຍຊີວະນາໆ ພັນ ນໍ້າຈວນ-ນໍ້າຊັ່ງຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງວຽງຄໍາ […]

Read more →

ໃນລະວ່າງວັນທີ 14-15 ພຶດສະພາ 2019, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດປີກແບບຫັນເປັນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 26 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທີ່ເຂດບ້ານທ່າວຽງ, ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ. ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາການຈາກໂຄງການ ແລະ ວິຊາການຈາກໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດເມືອງທ່າໂທມ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແນະນຳຂັ້ນຕອນການລ້ຽງສັດປີກທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍເລີ່ມຈາກການເຮັດຄອກທີ່ຖືກວິທີຈົນເຖິງການວິນິດໄສໂລກ, […]

Read more →

ການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230KV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຮືອນຈັກຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ກັບສະນີນາບົງ ທີ່ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2015 ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນທ້າຍປີ 2018. ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບປະກັນໂຄງສ້າງຂອງລະບົບສາຍສົົ່ງໃຫ້ຄົງຢູ່ໃນມາດຕະຖານສູງ, ມີຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ປອດໄພຢູ່ສະເໝີ ທີມງານວິສະກອນສາຍສົ່ງຂອງໂຄງການ ໂດຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມືກັບ​ການຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ […]

Read more →

ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2018, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງບໍລິຄັນ, ການຈັດຕັ້ງບ້ານພູໂຮມໄຊ (ບ້ານຈັດສັນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1), ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ອາຄານຕະຫຼາດ ແລະ ຄິວລົດຂອງບ້ານຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 […]

Read more →

ເພື່ອຮັບປະກັບຄຸນນະພາບນໍ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກັກເກັບນໍ້າທີ່ເຂື່ອນໃຫຍ່ ໜ່ວຍງານຕິດ ຕາມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດ ຈາກເມືອງຮົ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນ​ໃຫຍ່ ແລະ ເຂື່ອນ​ນ້ອຍຂອງໂຄງການທຸກໆ ອາທິດ ໂດຍການເກັບນໍ້າຕົວຢ່າງໃນ 7 ສະຖານີເພື່ອ​ປະເມີນ​ຄວາມ​ຂຸ່ນ ແລະ ອົກ​ຊີ​ທີ່​ລະ​ລາຍ​ໃນ​ນ້ຳ ຊຶ່ງອົງປະກອບດັ່ງກ່າວແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ການດຳລົງຊີວິດຂອງ​ສັດ​ນ້ຳ. […]

Read more →