NamNgiep1 Logo

ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານປາກຢອງ, ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ເດືອນຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ເດືອນທັນວາປີ 2017. EGATi ຮ່ວມມືກັບ Iserve, Bangkok Airways ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາ ຮັກແຂ້ວ (Hugkaew) […]

Read more →

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ມຸ່ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນໃນເຂດໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໂດຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ປະກອບທຶນປະມານ 900,000  ໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນທຶນການສຶກສາ, ການສຶກສາສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່, ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຮງຮຽນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂຄງການໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາແລ້ວຈຳນວນ 100 ທຶນ ຫຼື ປະມານ […]

Read more →

ການລະເບີດຂອງຖັງອົກຊີເຈນຄວາມດັນສູງທີ່ເຂື່ອນໃຫຍ່ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ທີ່ ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຳມະກອນ 6 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ອຸປະຕິເຫດໄດ້ເກີດຂຶ້ນເວລາປະມານ 10:00 ໂມງກາງຄືນ ຂອງວັນສຸກ […]

Read more →

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ເລີ່ມກັກເກັບນໍ້າໃນອ່າງເຂື່ອນດັດສົມນໍ້າ (ເຂື່ອນນ້ອຍ) ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ເພື່ອກຽມຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2019 ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກທັງໝົດ ພ້ອມທັງການສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 ກີໂລໂວນ ຈາກເຂື່ອນນ້ອຍໄປທີ່ສະຖານີສົ່ງໄຟທີ່ປາກຊັນໂດຍລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ການກັກເກັບນໍ້າຄາດວ່າໃຊ້ເວລາ 10 ມື້ […]

Read more →

ພະນະທ່ານ ປອ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2017 ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ, ວຽກງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມຂອງໂຄງການ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 […]

Read more →