NamNgiep1 Logo

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ເລີ່ມກັກເກັບນໍ້າໃນອ່າງເຂື່ອນດັດສົມນໍ້າ (ເຂື່ອນນ້ອຍ) ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ເພື່ອກຽມຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2019 ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກທັງໝົດ ພ້ອມທັງການສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 ກີໂລໂວນ ຈາກເຂື່ອນນ້ອຍໄປທີ່ສະຖານີສົ່ງໄຟທີ່ປາກຊັນໂດຍລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ການກັກເກັບນໍ້າຄາດວ່າໃຊ້ເວລາ 10 ມື້ […]

Read more →

ພະນະທ່ານ ປອ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2017 ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ, ວຽກງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມຂອງໂຄງການ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 […]

Read more →

ຊາວບ້ານຫາດຊາຍຄຳ ຈຳນວນ 24 ຄົວເຮືອນທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ບ້ານໃໝ່ທີ່ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນຫ້ວຍສູບທີ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາສະເພາະເພື່ອຮອງຮັບປະຊາຊົນທີ່ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ພິທີເປີດບ້ານໃໝ່ ພ້ອມທັງຂົວໂຄງການນໍ້າງຽບ 1 ເຂົ້າສູ່ໝູ່ບ້ານໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ ທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນະທ່ານ […]

Read more →

ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ສ້າງຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍ   ພະນັກງານຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1, ພະນັກງານລັດ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເປັນນິມິດໝາຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຢູ່ບ້ານຈັດສັນຫ້ວຍສູບສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.   ພິທີປູກຕັ້ນໄມ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ ທີ 21 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ບ້ານຈັດສັນຫ້ວຍສູບ ທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ […]

Read more →

ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ກຳລັງສ້າງເຂື່ອນຄອນກຣິດອັດແໜ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ຍັງຈະເປັນເຂື່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ບໍລິສັດສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ເຂື່ອນຈະມີລວງສູງ 167 ແມັດ ແລະ ລວງຍາວ 530 ແມັດ ຊຶ່ງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ແມ່ນໍ້າງຽບ, ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, […]

Read more →