NamNgiep1 Logo

ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2019, ທ່ານ ພົຕ. ຄໍາລຽງ ອຸທະໄກສອນ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ – ປະທານຄະນະກຳມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 (PRLRC) ແລະ ທ່ານ ປ.ອ. ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ […]

Read more →

ການຕໍ່າຫູກກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ເຊິ່ງສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບາງຄົວເຮືອນຫລາຍກວ່າ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ. ປ້າ ໄພວັນ ໜຶ່ງໃນ 11 ສະມາຊິກໃນບ້ານທ່າເຮືອ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕໍ່າຫູກກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ບ້ານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນ ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ ແຕ່ທາງໂຄງການກໍຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນດ້ວຍດີຕະຫລອດມາ ເຊັ່ນ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕໍ່າຫູກ, […]

Read more →

ໃນວັນທີ 20-21 ມິຖຸນາ 2019, ພະນະທ່ານ ກຽດຕິຄຸນ ຊາດປຣະເສີດ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ອີແກດ ອິນເຕີເນເຊີ່ນນໍ ຈໍາກັດ (EGATi) ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ […]

Read more →

ການລ້ຽງປາແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດໂຄງການ. ຄອບຄົວທ່ານ ຢົ່ງຈົວ ຢ່າງ ທີ່ບ້ານຈັນສັນພູໂຮມໄຊ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ. ວິຊາການຈາກໂຄງການຈະມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນນັບແຕ່ການຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໜອງ, ໄລຍະການໃຫ້ອາຫານປາ, ການເລືອກແນວພັນປາ ລວມທັງການເຮັດລະບົບໝູນວຽນນ້ຳ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ທ່ານຢົ່ງຈົວຈະເປັນຄົນລົງມືເຮັດເອງທັງໝົດ. […]

Read more →

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2019 ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດຊົດເຊີຍຊີວະນາໆ ພັນ ນໍ້າຈວນ-ນໍ້າຊັ່ງຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງວຽງຄໍາ […]

Read more →