ຄະນະບໍລິຫານອາວຸໂສ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

ໃນວັນທີ່ 04 ກັນຍາ 2020 ທ່ານ ມານາສິນ ວົງໄຊ, ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊຸກຍູ້ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ກຽມພ້ອມຮັບມືສະພາບອາກາດໃນລະດູຝົນ

ໃນວັນທີ 07 ມີຖູນາ 2020 ພະນະ ທ່ານ ປ.ອ. ສິນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມຄະນະຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ […]