ໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ງຽບ1

ແມ່ນຳ້ງຽບ ແມ່ນມີແຫຼ່ງກຳເນີດມາຈາກພູເຂົາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄຫຼ ຜ່ານເມືອງຄູນ ຫາ ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໄຫຼຜ່ານ ເມືອງຮົ່ມ ແລະ ຕົກສູ່ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ແມ່ນ້ຳງຽບ ໄຫຼ ສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ຈາກເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍຄຳໄຊ.

ໂຄງການຈະສ້າງ ສອງເຂື່ອນ ຂື້ນທີ່ແມ່ນ້ຳງຽບ. ເຂື່ອນຫຼັກ, 9 ກລ ຈາກບ້ານ ຫາດຍືນ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ຈະສ້າງ ອ່າງເກັບນ້ຳ ທີ່ແຄບ ແລະ ລຽບຕາມສາຍພູ ຂອງເມືອງ ທ່າໂທມ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 70 ກມ. ເຂື່ອນຈະມີຄວາມສູງ 150 ມ ເປັນເຂື່ອນທີ່ສູງ ອັນດັບທີສອງ ໃນປະເທດລາວ. ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະສາມາດ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 272 ເມກາວັດ ເພື່ອສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ.

ຕ່ຳຈາກເຂື່ອນຫຼັກໄປ 6 ກລ ແມ່ນ ເຂື່ອນດັດສົມນ້ຳທີ່ມີຄວາມສູງ 20 ກມ ເຂື່ອນນີ້ ຈະຄວບຄຸມ ການໄຫລ ຂອງນ້ຳ ເພື່ອ ຫຼີກລ່ຽງ ການປ່ອຍນ້ຳກະທັນຫັນ ໄປຫາເຂດ ລຸ່ມເຂື່ອນ. ເຮືອນຈັກ ຂອງເຂື່ອນ ດັດສົມນ້ຳ ຈະສາມາດ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 18 ເມກາວັດ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າລາວ.

ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ ລວມ 290 ເມກາວັດ, ນ້ຳງຽບ 1 ຈະສາມາດ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 1,620 ຈິກ້າວັດໂມງຕໍ່ປີ. ສອງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ຈະນຳສົ່ງ ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກໂຄງການ ຈາກເຮືອນຈັກ ໄຟຟ້າຫຼັກ ມີກຳລັງ ແຮງ230 ກິໂລໂວນ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 125 ກມ ຫາ ນາບົງ, ວຽງຈັນ. ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ມີກຳລັງ 115 ກິໂລໂວນ ຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ ໄຟຟ້າລາວ ຈາກ ເຮືອນຈັກຂອງເຂື່ອນດັດສົມນ້ຳ ໄປຫາປາກຊັນ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 40 ກມ.