ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1

ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2019, ທ່ານ ພົຕ. ຄໍາລຽງ ອຸທະໄກສອນ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ – ປະທານຄະນະກຳມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 (PRLRC) ແລະ ທ່ານ ປ.ອ. ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ – ຮອງປະທານ PRLRC ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ທີ່ ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ວຽກງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ.

ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມ ນອກຈາກໄດ້ຮັບຟັງການລາຍຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ວມ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລ້ວ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຢ້ຽມຊົມເຂື່ອນໃຫຍ່ ແລະ ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ, ເຂື່ອນນ້ອຍຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຈັດສັນພູໂຮມໄຊ ເຊິ່ງບ້ານດັ່ງກ່າວແມ່ນຕັັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂື່ອນນ້ອຍຂອງໂຄງການ.

ການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2014 ມາຮອດປະຈຸບັນມີຄວາມຄືບຫນ້າໄປດ້ວຍດີ ແລະ ມີແຜນຈະເລີ່ມຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນໄຕມາດທີສາມຂອງປີ 2019.