ຕຳແໜ່ງວ່າງ ແລະ ປະກາດຈັດຊື້

ໂຄງການ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ເປັນໂຄງການ ໄຟຟ້າພະລັງນຳ້ ທີ່ດຳເນີນ ການ ກໍ່ສ້າງ ຢູ່ພາກກາງ ຂອງປະເທດລາວ. ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານຳ້ງຽບ 1, ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຮ່ວມກັນໂດຍ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຄັນໄຊ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ອີແກັດ ສາກົນ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ລັດວິຫາຫະກິດ ຖືຫຸ້ນລາວ, ມີກຳລັງການຜະລິດ ໄຟຟ້າ 290 ເມກາວັດ ເພື່ອສະໜອງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ສະອາດ ແລະ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນລາວ. ບໍລິສັດ ມີຕຳແໜ່ງວ່າງ ແລະ ຕ້ອງການ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ

There are no views with that ID

ປະກາດຈັດຊື້

Bidding Title Open Date Submission Date
INVITATION FOR BIDs “Survey and Design of Water Supply using Bore Hole and High Tank System B. Pou” 30 Jun 2020 17 Jul 2020
INVITATION FOR BIDs “Supply and Installation of Spillway Stop Log and Intake Gate at the Main Dam” 24 Jun 2020 27 Jul 2020
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Bid Identification No. NNP1PC-CF-TD-2020-02 18 Jun 2020 10 Jul 2020
INVITATION FOR BIDS (Deadline Extension) “Maintenance and Repairing Works on Nam Ngiep 1 Hydropower Project from July 2020 to December 2020” 16 Jun 2020 19 Jun 2020
NOTICE FOR SALE Identification Number: NNP1PC-ASD-ADM-2020-02 4 Jun 2020 29 Jun 2020
INVITATION FOR BIDS (Extension of the Deadline) “Barge Operation in 2UR, Thathom District, Saysomboun Province” 28 May 2020 2 Jun 2020
INVITATION FOR BIDS “Monitoring Works for Nam Ngiep 1 Hydro power Project from July 2020 to December 2020” 27 May 2020 17 Jun 2020
INVITATION FOR BIDS “Maintenance and Repairing Works on Nam Ngiep 1 Hydro power Project from July 2020 to December 2020” 27 May 2020 17 Jun 2020
REQUEST FOR QUOTATION “Microsoft Office Professional Plus 2016 and Antivirus Licenses” 20 May 2020 27 May 2020
REQUEST FOR QUOTATION “Medical Service for Employee Annual Health Checkup” 20 May 2020 8 Jun 2020
INVITATION FOR BIDs “Barge Operation in 2UR, Thathom District, Saysomboun Province” 14 May 2020 25 May 2020
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Legal Service in NNP1PC 7 May 2020 1 Jun 2020
INVITATION FOR BIDs “Reconstruction of Suspension Bridge in 2UR, Thathom District, Saysomboun Province” 8 May 2020 8 Jun 2020
REQUEST FOR QUOTATION “For Procurement of Microsoft Windows 10 Professional” 30 Mar 2020 8 Apr 2020
REQUEST FOR QUOTATION “For Procurement of Microsoft Office Professional” 30 Mar 2020 8 Apr 2020
INVITATION FOR BIDs - “Survey and Design the Water Supply (Borehole) and High Tank System” 23 Mar 2020 8 Apr 2020
REQUEST FOR QUOTATION: For Procurement of Camera Traps 26 Feb 2020 13 Mar 2020
Remove Stumps and Clean Irrigation Main Canal 19 Feb 2020 24 Feb 2020
extension of deadline: Evaluation of Additional Curtain Grouting Design Under Uplift Pressure of Reservoir Water at Main Dam 5 Feb 2020 10 Feb 2020
Extension of the deadline on Geo-Evaluation and Design of the Downstream Area of the Right Abutment at the Main Dam. 31 Jan 2020 7 Feb 2020
Geo-Evaluation and Design of the Downstream Area of the Right Abutment at the Main Dam 10 Jan 2020 27 Jan 2020
Evaluation of Additional Curtain Grouting Design Under Uplift Pressure of Reservoir Water at Main Dam 9 Jan 2020 27 Jan 2020
Request for Proposals ( RFP ) Insurance Coverage for Personnel and Cars 8 Jan 2020 17 Jan 2020
IFBs_Water Supply Improvement and Drilling Bore Hole 8 Jan 2020 22 Jan 2020
IFBs_Construction of Irrigation Sub-Canals for Paddy Field 19 Dec 2019 6 Jan 2020
IFBs - “Security Services to NNP1 Project Site (OSOV)” 18 Dec 2019 3 Jan 2020
REQUEST FOR QUOTATION “For Procurement of Aluminum Boats and Engines” 28 Nov 2019 10 Jan 2020
INVITATION FOR BIDs: General Waste Management and Operation of Houay Soup and Nam Ngiep 1 Power Project Landfills 25 Nov 2019 13 Dec 2019
NOTICE FOR SALE 13 Nov 2019 5 Dec 2019
INVITATION FOR BIDs_Supply and Installation of Permanent Transmission Line Tower No.1 30 Oct 2019 15 Nov 2019
RFQ for Cleaning Work at Re-regulation and Main Powerhouse Station 12 Aug 2019 16 Aug 2019
IFBs-Supply and Installation of Log Booms at The Main Dam and Re-Regulation Dam for Nam Ngiep 1 Hydropower Project Site 5 Aug 2019 19 Aug 2019
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST "Consultancy Service to Develop Fishery Co-Management Plan" 26 Jul 2019 5 Aug 2019
RFQ for Construction of the office for Kindergarten, Maintenance of Village Office and School Building 18 Jul 2019 31 Jul 2019
IFBs_Meal Supply Services at Owner Site Office and Village 9 Jul 2019 31 Jul 2019
IFBs “Maintenance and Repairing Works for Nam Ngiep 1 Hydropower Project Site” 3 Jul 2019 16 Jul 2019
RFQ "Construction of Community Building in Phouhomxay Resettlement Area" 19 Jun 2019 28 Jun 2019
Request for Proposal (RFP) for the "FY Auditor Service” 12 Jun 2019 28 Jun 2019
RFQ for purchase microsoft office professional 11 Jun 2019 19 Jun 2019
Request for Quotation "Diving Service for Effect Draft Gate Operation" 31 May 2019 3 Jun 2019
IFBs_First Year Operational Insurance Program for Nam Ngiep 1 Hydropower Project 15 May 2019 21 May 2019
IFBs "Culvert Pipes Installation for Access Road in Phouhomxay Resettlement Area" 19 Mar 2019 5 Apr 2019
IFBs-Construction of Access Road to Cemetery in Phouhomxay Resettlement Area 7 Mar 2019 22 Mar 2019
IFBs Improvement of the Site Office and Resource Center 26 Feb 2019 13 Mar 2019
IFBs Re-design Suspension Bridge and Slope Projection 29 Jan 2019 12 Feb 2019
IFBs Re-design Suspension Bridge and Slope Projection 27 Dec 2018 11 Jan 2019
IFBs Construction of Irrigation Canal at Phouhomxay Resettlement 21 Dec 2018 28 Dec 2018
IFBs-Re-design Suspension Bridge and Slope Protection in 2UR, Thathom District, Saysomboun Province 26 Oct 2018 2 Nov 2018
IFBs - Supply and Installation of Cable Pit Cover at the Main Power Station 8 Jun 2018 15 Jun 2018
IFBs - Rock Excavation for Construction of Intake, Inlet and Outlet Canals at Houy Soup Resettlement Site 8 Jun 2018 18 Jun 2018
IFBs - Rock Excavation for Construction of Intake, Inlet and Outlet Canals at Houy Soup Resettlement Site 8 Jun 2018 18 Jun 2018
IFBs - Removal of Floating Debris from NNP1 Reservoir 3 May 2018 15 May 2018
IFB - Work preparation and Monitoring for Main Dam Impounding 29 Mar 2018 12 Apr 2018
IFBs-FY Auditor Service 30 Oct 2017 13 Nov 2017
IFBs-Supply and Installation of 22kV Transmission Line 18 Sep 2017 28 Sep 2017
IFBs-Construction of Access Road No 3 and No 6 to Agriculture Land at 2UR Zone, Thathom District, Xaysomboun Province 8 Sep 2017 19 Sep 2017
IFBs-Operation of Solid Waste Landfill at Houy Soup Resettlement Site 11 Jul 2017 21 Jul 2017
IFBs-Construction of Tractor Road No 4 and 5 at Zone 2UR, Thathom District, Xaysomboun Province 22 Jun 2017 7 Jul 2017
IFB-Construction of Access Road No 1 and 2 to Agriculture Land at Zone 2UR, Thathom District, Saysomboun Province 22 Jun 2017 7 Jul 2017
IFBs=Supply and Installation of 22Kv Transmission and 0.4Kv Distribution Line For 63 Households at Houy Soup Resettlement Site 23 May 2017 2 Jun 2017
IFBs-Supply and Installation of Monitoring Equipment for Main Dam 16 May 2017 26 May 2017
IFBs-Supply and Install the Hydrological and Meteorological Equipment with technical support for initial operating stage on NNP1 Project 26 Apr 2017 12 May 2017
IFBs-Construction of Internal Roads 3.1km at Houy Soup Resettlement Site 24 Apr 2017 28 Apr 2017
IFBs-Construction of Suspension Bridge at Zone 2UR, Thathom District, Saysomboun Province 21 Mar 2017 4 Apr 2017
IFBs-Construction of Outlet Canal and 4 Sub Canals at Houy Soup Resettlement Site 20 Mar 2017 4 Apr 2017
FIBs-Construction of Domestic Water Supply System at Houy Soup Resettlement Site 7 Mar 2017 21 Mar 2017
FIBs-House Construction 5 Units at Zone 2UR, Thathom District, Saysomboun Province (Re-Advertised) 7 Mar 2017 20 Mar 2017
IFBs-House Construction 5 Units at Zone 2UR, Thathom District, Saysomboun Province 2 Mar 2017 14 Mar 2017
IFBs-Construction of Primary & Secondary Schools at Houy Soup Resettlement Site 16 Feb 2017 27 Feb 2017
IFBs-Construction of Bustop 3 Units and Market Building 1 Unit and Waste Storage at Zone 2UR Thathom District, Saysomboun Province 10 Feb 2017 27 Feb 2017
IFBs-Construction of Primary School 3 Units at Zone 2UR Ban Pou Thathom District, Saysomboun Province 10 Feb 2017 27 Feb 2017
IFBs-Construction of Market Building and Bus Station at Houy Soup Resettlement Site 10 Feb 2017 27 Feb 2017
IFBs-Construction of Village Office and Hall at Zone 2UR, Thathom District, Saysomboun Province 10 Feb 2017 27 Feb 2017
IFBs-Construction of Resource Center and Pilot Plant Improvement at Houy Soup Resettlement Site 20 Jan 2017 3 Feb 2017
IFBs – “Construction of Intake, Inlet and Outlet Canals at Houy Soup Resettlement Site” 5 Jan 2017 23 Jan 2017
IFBs-Land Leveling (Cutting & Filling) Lot 3 - 55 House Plots at 2LR-Lower Reservoir Village in Houy Soup Resettlement Site 10 Nov 2016 24 Nov 2016
IFBs-“Land Leveling (Cutting & Filling) for 55 House Plots at Resettlement Site” 4 Nov 2016 24 Nov 2016
IFBs-House Construction 7 Units for 2LR Resettlement Site 10 Oct 2016 28 Oct 2016
IFBs-Land Levelling (Cutting & Filling) for 55 House Plots at Resettlement Site 10 Oct 2016 21 Oct 2016
IFBs - Road Construction to Landfill 1.2km at Resettlement Site 10 Oct 2016 21 Oct 2016
IFBs-Provision of the inflow and flood forecast system for the Operation of the Nam Ngiep 1 Hydropower plant 30 Sep 2016 27 Oct 2016
IFBs-Construction of Irrigation Dam, 1 Spillway & 1 Outlet Pipe Culvert at Resettlement Site 23 Sep 2016 7 Oct 2016
IFBs-Construction of Irrigation System - Main Intake Mouth Canal at Resettlement Site 23 Sep 2016 7 Oct 2016
IFBs-UXO Clearance 231.5 Hectare at Resettlement Site 23 Sep 2016 7 Oct 2016
“IFBs - Construction of Main Road 1.375Km for Houy Soup Resettlement Site” 7 Sep 2016 27 Sep 2016
IFBs-Construction of NNP1 Core Box Storage House 26 Aug 2016 8 Sep 2016
IFBs-Paddy Field Development 48 Ha for PAPs of 2LR at Resettlement Site 26 Aug 2016 12 Sep 2016
IFBs - Land Leveling (Cutting and Filling) for 90 House Plots for 2LR-Lower Reservoir Villages and Health Center at Resettlement Site 25 Aug 2016 15 Sep 2016
IFBs-Supply & Installation of Temporary Domestic Water Supply System for PAPs of Hatsaykham at Resettlement Site” on Nam Ngiep 1 Hydropower Project 12 Jul 2016 18 Jul 2016
IFBs-Detail Survey and Design of access road for the PAPs at Thongleu 6 Jun 2016 17 Jun 2016
IFBs- for Peg Setting on the Ground Elevation at 3 villages in Upper Reservoir Area Zone-2UR on Nam Ngiep 1 Hydropower Project, Thathom District, Xaysomboun Province. 1 Jun 2016 7 Jun 2016
IFBs-“Preliminary survey and design of New agriculture land” at Ban Pou, Ban Hatsamkhone and Ban Phiengta, Thathom District, Xaysomboun District. 23 May 2016 31 May 2016
IFBs-Survey and Design of Water Supply System at 3 Downstream Villages (Zone-4) in Bolikhamxay Province 10 May 2016 17 May 2016
IFBs-Detail Survey and Design of Access Road and Suspension Bridge between Ban Hatsamkhone and Ban Phiengta, Thathom District, Xaysomboun Province 10 May 2016 23 May 2016
IFBs – Construction of Village Office and Hall at Houy Soup Resettlement Site 4 May 2016 17 May 2016
IFBs – Health Center Construction at Houy Soup Resettlement Site 4 May 2016 17 May 2016
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (RCC Consultant – Individual) 4 Apr 2016 20 Apr 2016
IFBs – Construction of NNP1PC Artificial Grass Soccer Field 4 Apr 2016 25 Apr 2016
IFBs-Construction of Solid Waste Landfill at Houy Soup Resettlement Site on Nam Ngiep 1 Hydropower Project 22 Mar 2016 7 Apr 2016
IFB - Grounding Works Lot B for Re-regulation Power Station on Nam Ngiep 1 Hydropower Project 9 Mar 2016 29 Mar 2016
“IFBs – Construction of Irrigation Canal for Ban Hatsaykham at Houy Soup Resettlement Site” 15 Feb 2016 11 Mar 2016
IFB - Comparison Study of Grouting Method by Trial Curtain Grouting on Nam Ngiep 1 Hydropower Project 3 Feb 2016 15 Feb 2016
IFB – Six wells installation for New Ban Hatsaykham at Resettlement Site "Houay Soup" on Nam Ngiep 1 Hydropower Project 26 Jan 2016 5 Feb 2016
IFBs - Construction of Main Road 3.35Km for Houy Soup Resettlement Site 19 Jan 2016 5 Feb 2016
RFP - Installation of 22 Kv and 0.4 Kv Distribution Lines for Hatsaykham Resettlement Village at Houay Soup Resettlement Site – Re-Advertised 11 Jan 2016 25 Jan 2016
IFBs-Construction of NNP1 Solid Waste Landfill on Nam Ngiep 1 Hydropower Project 25 Dec 2015 26 Jan 2016
IFBs-Installation of 22 Kv and 0.4 Kv Distribution Lines for Hatsaykham Resettlement Village at Houay Soup Resettlement Site on Nam Ngiep 1 Hydropower Project 25 Dec 2015 11 Jan 2016
RFP-Monitoring works of the dam foundation and slope of the main dam on Nam Ngiep 1 Hydropower Project 22 Dec 2015 4 Jan 2016
RFQ – Supply & Installation of CCTV Camera at the Outlet Area of the Main Dam NNP1PC 27 Nov 2015 14 Dec 2015
RFQ – Supply & Installation of CCTV Camera at the Outlet Area of the Main Dam NNP1PC 27 Nov 2015 14 Dec 2015
RFQ – Supply & Installation of CCTV Camera at the Outlet Area of the Main Dam NNP1PC 27 Nov 2015 14 Dec 2015
RFQ – Supply & Installation of CCTV Camera at the Outlet Area of the Main Dam NNP1PC 27 Nov 2015 14 Dec 2015
RFQ – Supply & Installation of CCTV Camera at the Outlet Area of the Main Dam NNP1PC 27 Nov 2015 14 Dec 2015
RFP – Request for Proposals: Grounding Work for Nam Ngiep 1 Main Power Station 19 Oct 2015 6 Nov 2015
RFP – Construction of Houses and Community Buildings at Houy Soup Resettlement Site NNP1PC 17 Sep 2015 7 Oct 2015
RFP - The Rapid Ground Truth Survey in the Nam Ngiep 1 Potential 3 Sep 2015
RFP - the Development of Biodiversity Management Plan in Nam Ngiep 1 (Watershed) 3 Sep 2015
Request for Proposal - ESMMPSSESMMP for Biomas Clearance 18 Aug 2015
Request for Proposal - Biomass Clearance in Reservoir 18 Aug 2015
Request for Proposal – Barge Operation 30 Jun 2015
Request for Proposal for Land Levelling at Hatxaykham 30 Jun 2015
Water Supply Systems for Hat Gniun & Thahuea 30 Apr 2015
RFP_Watershed Management Plan 23 Mar 2015
Auto CAD Engineer with Microsoft Project Experience 12 Mar 2015
Construction of PC Bridge on Nam Ngiep River 11 Mar 2015
RFP Soil Resistivity Measurements for the Main Power Station 1 Mar 2015