ກົມທຸລະກິດພະລັງງານຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

ໃນວັນທີ 18 ເດືອນກັນຍາ 2019, ວິຊາການຈາກກົມທຸລະກິດພະລັງງານ,​ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1.

ໃນລະວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ທາງຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ແລະ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມການຜະລິດ ແລະ ຕິດຕາມການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຕາມເວລາຈິງທີ່ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າເຂື່ອນໃຫຍ່. ນອກຈາກນັ້ນ ຄະນະຍັງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຝັງການລາຍງານວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນໂຄງການຜະລິດພະລັງງານອິດສະຫຼະອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະດຳການເນີນງານໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.