NamNgiep1 Logo
for website

ພະນະທ່ານ ປອ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2017 ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ, ວຽກງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມຂອງໂຄງການ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 […]

Read more →

DCIM100MEDIADJI_0005.JPG

ຊາວບ້ານຫາດຊາຍຄຳ ຈຳນວນ 24 ຄົວເຮືອນທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ບ້ານໃໝ່ທີ່ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນຫ້ວຍສູບທີ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາສະເພາະເພື່ອຮອງຮັບປະຊາຊົນທີ່ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ພິທີເປີດບ້ານໃໝ່ ພ້ອມທັງຂົວໂຄງການນໍ້າງຽບ 1 ເຂົ້າສູ່ໝູ່ບ້ານໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ ທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນະທ່ານ […]

Read more →

feature

ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ສ້າງຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍ   ພະນັກງານຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1, ພະນັກງານລັດ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເປັນນິມິດໝາຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຢູ່ບ້ານຈັດສັນຫ້ວຍສູບສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.   ພິທີປູກຕັ້ນໄມ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ ທີ 21 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ບ້ານຈັດສັນຫ້ວຍສູບ ທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ […]

Read more →

for website

ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ກຳລັງສ້າງເຂື່ອນຄອນກຣິດອັດແໜ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ຍັງຈະເປັນເຂື່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ບໍລິສັດສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ເຂື່ອນຈະມີລວງສູງ 167 ແມັດ ແລະ ລວງຍາວ 530 ແມັດ ຊຶ່ງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ແມ່ນໍ້າງຽບ, ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, […]

Read more →

_MG_1013

“ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈຈະຍ້າຍໄປບ້ານຈັດສັນຫ້ວຍສູບ ຊຶ່ງມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກຫຼາຍເພາະວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງການຍ້າຍໄປບ້ານຈັດສັນຫ້ວຍສູບຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1   ແລະ ການຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນດ້ວຍຕົນເອງພາຍໃນເມືອງບໍລິຄັນ ຫຼື ເມືອງອື່ນ ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແມ່ນຄ້າຍໆ ຄືກັນ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາຕັດສິນໃຈຍ້າຍໄປບ້ານຈັດສັນຫ້ວຍສູບ,” ທ່ານ ລີ ຊົງ ອາຍຸ 52 ປິ ຊາວບ້ານຫາດຊາຍຄຳ ແຂວງ […]

Read more →